Wykonanie fundamentu dla kruszarki plastiku

Inwestor: Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wronki
Rok ukończenia inwestycji: 2021