Budowa parkingu wraz z infrastrukturą kanalizacji deszczowej i zbiornikiem rozsączającym, budynek ochrony SAMSUNG 2015

Inwestor: Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wronki
Rok ukończenia inwestycji: 2015
Powierzchnia całkowita – 12 000,00 m2