Grupa 5D mierzy się z potężnym wyzwaniem z zakresu robót branży elektrycznej. W ciągu najbliższych kilku tygodni musimy wykonać trasy kablowe i ułożyć ponad 40 km kabli średniego i niskiego napięcia.