Zakup nowego sprzętu przeznaczonego do stabilizacji podłoża gruntowego przy wykorzystaniu cementów lub spoiw cementowo-popiołowych.

Powiększyliśmy nasz park maszynowy o dwa ciągniki FENDT serii 900 oraz stabilizator gruntu i rozsiewacz Tech-project.

Zakupiony sprzęt gwarantuje nam:

  • doskonałą homogeniczność mieszanki we wszystkich warunkach gruntowych;
  • stabilizację gruntu do 60 cm głębokości w dowolnych warunkach terenowych;
  • optymalizację ilości wykorzystanego spoiwa w stosunku do metra sześciennego gruntu;
  • łatwość prowadzenia ewentualnych napraw serwisowych podczas wykonywania prac ze względu na udoskonalaną przez lata konstrukcję oraz powszechną dostępność podzespołów naprawczych.

Jednocześnie zakup wyżej wspomnianego sprzętu pozwala nam na zapewnienie klientowi maksymalnie korzystnych warunków finansowych oraz terminowości wykonywanych prac.